info@kliniekdemeern.com

De tarieven zijn vastgesteld door de overheid. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft een tarievenlijst voor orthodontie behandelingen opgesteld. Deze lijst is voor iedere orthodontist hetzelfde en is geldig vanaf 1 januari 2023. De tarieven in 2023 zijn met 8,6% verhoogd t.a.v. 2022. Zie meer