info@kliniekdemeern.com

DE ORTHODONTISCHE BEHANDELING

Waarom een beugel?

Vaak wordt gedacht dat een beugel alleen maar dient voor een mooi gebit. Niets is minder waar. Bij een beugel gaat het vooral om een gezond en goed functionerend gebit met ook spieren van mond en gezicht die in balans zijn. Met tanden die recht staan en kiezen die van de boven- en onderkaak goed in elkaar passen en neusademhaling voorkom je namelijk tal van problemen, zoals schade aan tandvlees, vergroeide kaken of asymmetrie in het gezicht. Op latere leeftijd voorkom je daardoor ernstige slijtageproblemen of terugtrekkend tandvlees. Goed kunnen kauwen en neusademhaling hebben ook een positieve invloed op de algemene gezondheid.

Niet alleen mooi maar ook gezond

Een mooi en recht gebit is functioneel. Je kunt er beter mee bijten, kauwen, praten en lachen. Bovendien kun je een regelmatig gebit beter poetsen. Waarmee je ook weer tandheelkundige problemen kunt voorkomen. Bij een beugel staat de mondgezondheid dus voorop. Als de tandarts een kind verwijst naar de orthodontist dan is de reden vaak niet alleen om een mooi gebit te realiseren maar vooral ook een gezond gebit. Zo kan je die stralende lach ook behouden.

Hoe lang duurt een orthodontische behandeling?

De duur van een behandeling hangt af van de ernst van het probleem, de groei van de patiënt, mogelijke afwijkende mondgewoontes en hoe trouw en nauwkeurig je de instructies van de orthodontist/tandarts opvolgt. Een behandeling kan uitlopen als bijvoorbeeld de groei anders verloopt dan verwacht, de wisseling trager verloopt of als de medewerking te wensen overlaat. Na de orthodontische behandeling kan een aanvullende tandheelkundige behandeling wenselijk zijn om een optimaal resultaat te bereiken. De orthodontist en tandarts kunnen je hierover adviseren.

Met welke risico’s moet je rekening houden?

Een orthodontische behandeling wordt doorgaans succesvol uitgevoerd. Net als andere tandheelkundige en medische behandelingen brengt een orthodontische behandeling ongemakken, risico’s en beperkingen met zich mee. Deze zullen zelden ernstig genoeg zijn om je van een behandeling te weerhouden.
* Mogelijke risico’s: korter worden van de wortels, beschadiging van een tandzenuw met als gevolg een eventuele verkleuring van de tand.
* In sommige situaties is het in het kader van orthodontische behandeling noodzakelijk om een of meer tanden of kiezen te trekken of een chirurgische behandeling te ondergaan. Bespreek je indien gewenst de risico’s van deze behandelingen met een tandarts of kaakchirurg.
* Wanneer je veel suikerhoudende of zure producten eet of drinkt en/of niet regelmatig of niet zorgvuldig het gebit poetst, kunnen gaatjes (cariës), tandvleesontsteking (gingivitis) en blijvende verkleuringen (ontkalkingen) op tanden en kiezen ontstaan. Deze risico’s bestaan uiteraard altijd, maar zijn groter tijdens een orthodontische behandeling. Daarom dient ook de eigen tandarts de gezondheid van gebit en tandvlees tijdens de orthodontische behandeling te blijven bewaken door regelmatige controles.
* Voor een goed resultaat is het belangrijk dat de orthodontische behandeling volledig wordt afgerond. Onvoldoende medewerking van de patiënt of het niet nakomen van financiële verplichtingen kan tot het opschorten of zelfs staken van de behandeling leiden. Als de behandeling om enige reden voortijdig wordt beëindigd, kan dit ernstige negatieve gevolgen voor het gebit van de patiënt hebben.

* Het voltooien van een orthodontische behandeling is geen absolute garantie voor een leven lang perfect rechtstaande tanden. Na een orthodontische behandeling kunnen tanden en kiezen weer wat verschuiven. Om dit te beperken, wordt aan het einde van de orthodontische behandeling retentieapparatuur ingezet (een vastgeplakt spalkje/draadje en/of een uitneembare (nacht)beugel). In bepaalde situaties, zoals bij forse en onvoorziene kaakgroei, mondademhaling, verhoogde tongdruk of afwijkende mondgewoontes, kan het behaalde behandelresultaat minder stabiel zijn. Verder geldt dat met het toenemen van de leeftijd de positie van tanden of kiezen verandert. Dit hoort bij het normale verouderingsproces en geldt ook voor gebitten die niet orthodontisch behandeld zijn.

Hoewel de risico’s erg klein zijn, zijn ze niet geheel uit te sluiten. Het is belangrijk dat al deze aspecten van de orthodontische behandeling je bekend zijn en dat je deze meeweegt in de beslissing om al dan niet aan een orthodontische behandeling te beginnen. Begin alleen aan een beugel als je er voor 100% achter staat.

Wat moet je weten over orthodontische apparatuur (beugels)?

Orthodontische apparatuur is met grote precisie ontworpen om een specifiek probleem aan te pakken en moet met zorg worden behandeld. Alle voedsel en activiteiten, waardoor delen van de apparatuur zouden kunnen worden ontzet of losraken en dus eventueel kunnen worden ingeslikt of ingeademd, dienen te worden vermeden. De mond kan erg gevoelig voor veranderingen zijn. Het plaatsen of bijstellen van een beugel wordt dan ook vaak gevolgd door een periode van aanpassing. Dit kan tijdelijk met ongemak en gevoeligheid van de tanden gepaard gaan. Je kunt dan eventueel een pijnstiller nemen zoals paracetamol. Neem hierbij geen ontstekingsremmers, de zogenaamde NSAID’s (hieronder vallen ook aspirine en ibuprofen), want die remmen de tandverplaatsing. Let op: Langdurig gebruik van pijnstillers kan leiden tot schade, behalve onder medisch toezicht.
Bij breuk of losraken van orthodontische apparatuur en bij ongewone klachten dien je contact met de praktijk op te nemen voor overleg of om een afspraak te maken. Algemene gezondheidsproblemen of de daarvoor gebruikte medicijnen kunnen het verloop van de orthodontische behandeling beïnvloeden. Informeer de orthodontist/tandarts altijd over gezondheidsproblemen.

Wat gebeurt er wanneer niet wordt behandeld?

Een regelmatig gebit met rechte tanden en goed op elkaar passende kiezen zorgt ervoor dat iemand goed kan bijten, kauwen, praten en lachen. Sommige tandposities kunnen leiden tot ernstige schade van het tandvlees, vergroeide kaken of een asymmetrie in het gezicht. De scheefstand van de tanden en kiezen neemt in de regel toe gedurende het ouder worden. Daarnaast kunnen vooruitstekende tanden bij een val makkelijker beschadigen.

Wat wordt verwacht?

Meer dan bij enige andere tandheelkundige behandeling is orthodontie een zaak van samenwerking tussen de patiënt (ouders) en de orthodontist/tandarts.
De orthodontist/ tandarts en het praktijkteam doen er alles aan om voor de patiënt het beste resultaat te bereiken.
Het succes van de behandeling (het eindresultaat, duur en kosten van de behandeling), wordt vooral bepaald door jezelf. Voor het goede verloop van de behandeling zijn de volgende punten belangrijk:
* Een optimale mondhygiëne handhaven: twee tot drie keer per dag de tanden en kiezen goed poetsen;
* Een gebalanceerd voedingspatroon nastreven: vermijden van frisdrank en zoet voedsel (caramels, toffees en ander snoep) dat de tanden kan aantasten;
* Zorgvuldig met de beugel omgaan: vermijden van hard snoep en bij een buitenbeugel deze zorgvuldig opbergen, zodat deze niet kapot gaat;
* Neem direct contact met ons op als de beugel kapot gaat, ook als binnenkort al een afspraak gepland is;
* Dragen van een (buiten)beugel en onderdelen zoals elastieken volgens de instructie;
* Afspraken stipt nakomen. Voor schoolgaande patiënten zullen afspraken regelmatig onder schooltijd vallen. De school moet hiervoor wettelijk gezien toestemming verlenen. Vergeet niet deze toestemming tijdig aan te vragen.

Informatie-uitwisseling met collega zorgverleners gebeurt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens maken wij je erop attent dat correspondentie en foto’s betreffende de behandeling ook per email verstuurd kunnen worden, bijvoorbeeld aan de tandarts.

Dringend verzoek

Omdat we tijd van één of meerdere behandelaars voor je reserveren, verzoeken we je om afspraken alleen bij uiterste nood af te zeggen. Bij verhindering dienen afspraken 24 uur van tevoren te worden geannuleerd, anders zijn we helaas genoodzaakt om de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Datzelfde geldt voor beugels die door onzorgvuldig gebruik kapot zijn gegaan.

Nog vragen?

Mocht je nog overige vragen hebben dan kun je uiteraard contact met ons opnemen. De tandarts en de andere leden van het praktijkteam zullen je ook tijdens de behandeling uitgebreid voorlichten over de te nemen stappen. Daarnaast kun je hier op onze website overige informatie vinden.