info@kliniekdemeern.com

HUISREGELS

Deze huisregels zorgen voor de handhaving van een goede organisatie in de praktijk waardoor de werkzaamheden optimaal verlopen en de kwaliteit gewaarborgd blijft. Daarnaast schept het helderheid voor de patiënt.

1. Tijdens het eerste bezoek aan de praktijk dienen een geldig legitimatiebewijs, een inschrijfbewijs van de verzekering (zorgpas), de eventuele verwijsbrief van de tandarts en de ingevulde vragenlijst (anamnese) meegenomen te worden. Wijzigingen in persoonlijke gegevens of verzekering dienen zo spoedig mogelijk aan de balie-assistente kenbaar te worden gemaakt.

2. Verzocht wordt de aanwezigheid van de patiënt kenbaar te maken via de barcode scanner op de balie. Het team van Kliniek de Meern doet haar uiterste best om de behandeling op de afgesproken tijd te starten. Soms lopen voorgaande behandelingen onvoorzien uit of zijn later dan gepland gestart omdat de voorgaande patiënt te laat was. Uitloop valt op geen enkele manier te verhalen op de behandelaar.

3. Telefoongesprekken voeren en/of muziek afspelen zonder oordopjes kunnen erg storend zijn voor bezoekers van de praktijk en het personeel, daarom is dit in de gehele praktijk niet toegestaan.

4. Van de patiënt wordt verwacht dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. Mocht er sprake zijn van onverhoopte verhindering, dan dient de afspraak minimaal 24 uur van tevoren telefonisch gewijzigd te worden. Afspraken voor het plaatsen of verwijderen van beugels dienen minimaal 1 week van tevoren te worden gewijzigd. Bij het niet nakomen van afspraken zonder bericht of wanneer de patiënt zodanig laat is dat het niet meer mogelijk is de behandeling uit te voeren , wordt de verloren tijd in rekening gebracht. Het afzeggen van een afspraak kan per e-mail info@kliniekdemeern.com of tel: 030-6663332 (voicemail altijd inspreken !)

5. Het is niet altijd mogelijk afspraken te plannen buiten werk- of schooltijden, wij werken met een blokplanning dus bent u gebonden aan bepaalde tijden voor een bepaalde behandeling en dit zal niet altijd buiten werk- of schooltijd zijn !!  Ook is het niet mogelijk meerdere afspraken voor uit te plannen.

6. Beugelapparatuur is kwetsbaar en helaas gaat er tijdens de gehele periode dat de beugel in de mond zit wel eens wat kapot. Om de behandeling geen vertraging op te laten lopen moet kapotte apparatuur altijd gemeld worden, zelfs als er de volgende dag een afspraak staat. Om dit soort situaties zo snel mogelijk op te lossen, zijn er vaste tijden in de agenda gereserveerd. Er kan dus niet altijd rekening worden gehouden met voorkeuren in verband met werk- of schooltijden. Pijnklachten zoals prikkende draden kunnen doorgaans wel op dezelfde dag behandeld worden. Beugelreparaties kunnen afhankelijk van de situatie wel of niet direct plaatsvinden.

7. Voor het slagen van de beugelbehandeling is een schone mond erg belangrijk. Verwacht wordt dat de patiënt het gebit en de beugel dagelijks grondig schoonmaakt en ook voor aanvang van een controle de tanden heeft gepoetst. De patiënt neemt te allen tijde de eigen tandenborstel mee naar afspraken bij de orthodontist. Er kan voor de behandeling gepoetst worden in de poetshoek in de grote behandelkamer.

8. Het door ons verstuurde herinneringsbericht via de mail voor uw behandelafspraak is een service van de praktijk. Wij zijn niet verantwoordelijk voor niet ontvangen of in spam belandde mail. Wijzigingen in uw mailadres dienen zo spoedig mogelijk aan de balie-assistente kenbaar te worden gemaakt.

9. Om goede zorg aan iedere patiënt te kunnen verlenen is rust in de behandelruimte noodzakelijk. Daarom vragen wij ouders en begeleiders in de centrale hal te wachten. Als u iets wilt bespreken met de arts of de assistente kunt u dat aangeven bij de balie.

Bij een eerste consult en een bespreekplan moet er één van de ouders/verzorgers van een minderjarig kind aanwezig zijn.

Ook op verzoek van de arts bij bepaalde behandelingen waarbij uitleg nodig is moet er een ouder/verzorger mee naar binnen.

10. Bij klachten kan de patiënt zich altijd tot een van de medewerkers richten. Wellicht kunnen onduidelijkheden verhelderd worden of een oplossing voor de klacht worden gezocht. Wanneer de patiënt van mening is dat er geen gehoor is gegeven aan de klacht, kan er schriftelijk een klacht worden ingediend. Zo spoedig mogelijk zal er worden gereageerd tot een maximale reactieperiode van 3 weken. Indien de ontevredenheid aanhoudt kan er contact opgenomen worden met de klachtencommissie van het KNMT.

11. Kliniek de Meern staat altijd open voor ideeën en op- of aanmerkingen over de behandeling, organisatie en andere zaken.