info@kliniekdemeern.com

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht. De algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de orthodontische behandelingsovereenkomst(en) tussen de behandelaar, daaronder begrepen diens werknemers, en de patiënt, hierna te noemen de overeenkomst. Zij worden voor of bij het sluiten van overeenkomst(en) aan de patiënt of diens wettelijk vertegenwoordiger(s) beschikbaar gesteld, zijn aanwezig in de wachtkamer en worden op verzoek toegezonden. De voorwaarden zijn tevens op de website van Kliniek de Meern afdeling orthodontie te lezen.

2.
Na het vooronderzoek doch voorafgaand aan de verdere orthodontische behandeling wordt de patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) schriftelijk geïnformeerd over de aard van de behandeling en de begrote kosten. De patiënt of diens wettelijk vertegenwoordiger(s) dient dit voor akkoord te ondertekenen. Door ondertekening en/of met de opkomst op de eerste behandeling, gaat de patiënt of diens wettelijk vertegenwoordiger(s) hiermede akkoord en akkoord met deze voorwaarden. Bij wijziging van enig belang of onvoorziene complicaties tijdens de behandeling informeert Kliniek de Meern de patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) schriftelijk of mondeling in de praktijk. Dit geldt ook bij een aanzienlijke overschrijding van de begroting. Overschrijding van de kosten kan voortkomen uit het niet naleven van de voorschriften die Kliniek de Meern hangt aan het gebruik van de beugels en het schoonhouden van beugels en gebit.

3.
De opgave van de geschatte behandelduur en de hieraan gerelateerde kosten zijn slechts informatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De behandelduur en het eindresultaat van de behandeling zijn sterk afhankelijk van de medewerking van de patiënt.

4.
Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling te worden geannuleerd. Bij het niet annuleren van de afspraak of bij het niet tijdig annuleren behoudt Kliniek de Meern het recht de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid in rekening te brengen.

5.
Infomedics verzorgt onze debiteurenadministratie.

6.
Indien de patiënt of diens wettelijk vertegenwoordiger(s) besluit om tegen het advies van Kliniek de Meern de behandeling vroegtijdig te beëindigen kan Kliniek de Meern niet garant staan voor behoud van het inmiddels behaalde resultaat. Achterstallige of nog in rekening te brengen vorderingen komen met vroegtijdige beëindiging van de behandeling niet automatisch te vervallen.

7.
Indien patiënt besluit om de behandeling voort te zetten bij een andere orthodontist of tandarts komen reeds in rekening gebrachte vorderingen of nog in rekening te brengen vorderingen niet automatisch te vervallen.

8.
Voor patiënten van andere orthodontisten dan wel tandartsen is een second opinion altijd mogelijk maar zal niet automatisch een overname van behandeling betekenen.
Kliniek de Meern zal desgewenst na het zien van de patiënt en eventueel beoordeling van gebitsmodellen en röntgenfoto’s naar alle redelijkheid en eigen professionele verworven kennis beoordelen of overname van behandeling tot de mogelijkheid behoort.

9.
Wanneer de patiënt zich niet houdt aan het advies gegeven m.b.t. het dragen van de retentie app zijn de eventuele herbehandelingskosten voor eigen rekening .