info@kliniekdemeern.com

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Je privacy wordt door ons gerespecteerd. Kliniek de Meern Orthodontie streeft ernaar om je privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die je bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij met je gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens
Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat je persoonsgegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandeling. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen:

 • Naam, adres, woonplaats, geb.datum, BSN, geslacht, emailadres, telefoonnummer
 • Gegevens betreffende gezondheid
 • De naam van de zorgverzekeraar en het registratienummer;
 • De naam van andere zorgverleners
 • Tijdstip van de afspraak
 • Betaalgegevens

 

Grondslag voor gegevensverwerking
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van je verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken de persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen de patiënt en Kliniek de Meern, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij de persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van de patiëntenkaart bij inschrijving
 • Het uitvoeren van een consult
 • Het bijhouden van het medisch dossier
 • Het inplannen van een afspraak
 • Het uitvoeren van een behandeling
 • Het bijhouden van door jou aangegeven voorkeuren
 • Het verbeteren van onze dienstverlening
 • Het uitvoeren van overige, door de patiënt gevraagde, diensten.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken je persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Gegevensverstrekking zonder toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen de patiënt en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen
Wij zullen je gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van de medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van tenminste 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Beveiligingsmaatregelen
Om je gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Binnen de praktijk is een privacybeleid opgesteld en geïmplementeerd. Om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens, dient te worden ingelogd, gegevensuitwisseling met verwijzers gebeurt via beveiligde verbindingen.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)
Om je van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken je er graag op attent dat wanneer je deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden je aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat je daar verder gebruik van maakt.

Het gebruik van cookies
Voor het functioneren van onze praktijkwebsite maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende soorten. Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:

analytic cookies: om te kunnen analyseren hoe onze website door bezoekers wordt gebruikt en naar aanleiding daarvan verbeteringen te kunnen doorvoeren;
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze dienst niet voor ingelogde gebruikers. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, wij laten de IP-adressen anonimiseren. De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerkt. Google houdt zich aan de privacybeginselen van en zijn aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie. Voor meer informatie over deze gegevensverwerking kun je de privacy verklaring van Google lezen.

In de browser kun je de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kun je eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit kun je nalezen in de handleiding van de browser.

Rechten
Wanneer je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, zijn er verschillende rechten die je kunt uitoefenen. Zo heb je recht op inzage, rectificatie en het wissen van sommige gegevens. Ook kun je ons verzoeken om je gegevens aan  een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat je daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van je gegevens. Je kunt bovendien toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. Je kunt het verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan info@kliniekdemeern.com  of door telefonisch contact met ons op te nemen. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op het verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens
Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met je gegevens omgaan, dan kun je een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vind je hier.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden je daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens
Heb je nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kun je hiervoor contact met ons opnemen.

Voor meer info over de AVG download de PDF brochure: WAT BETEKENT DE NIEUWE PRIVACYWET VOOR U ALS PATIËNT?