info@kliniekdemeern.com

KLACHTENPROCEDURE

Een Klacht?

We vinden het belangrijk om je de best mogelijke tandheelkundige zorg te bieden. Toch kan het gebeuren dat je ergens niet tevreden over bent. Het is ons streven om alle klachten in goed overleg naar tevredenheid op te lossen. Hieronder kun je lezen welke stappen je als patiënt kunt nemen wanneer je een klacht hebt.

Wat te doen bij een klacht

Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn, dan kun je een klacht indienen. Hier lees je welke mogelijkheden wij daarvoor bieden.

  1. Wanneer je ergens niet tevreden over bent bespreek dit dan. Blijf er niet mee lopen. Bespreek de klacht liefst direct met de betreffende behandelaar. Of maak een afspraak met onze praktijkmanager. Vind je dit lastig? Dan kun je ook gebruik maken van het contactformulier. Meestal lost dit contact veel onduidelijkheden op en vinden wij samen een oplossing. Wij streven ernaar om alle klachten in goed overleg binnen de praktijk op te lossen. Dat is voor iedereen het meest plezierig en het beste voor de behandelrelatie.
  2. Wanneer het echt niet lukt om een klacht samen met de behandelaar op te lossen, dan kun je je wenden tot onze klachtenfunctionaris.
    Het indienen van een klacht bij de klachtenfunctionaris is kosteloos en heeft vanzelfsprekend geen negatieve gevolgen voor het verloop van de behandeling.
  3. Als je ondanks de tussenkomst van de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing komt, dan kun je je wenden tot de onafhankelijke Geschilleninstantie Mondzorg.  Je kunt de klacht indienen bij deze onafhankelijke geschilleninstantie. Hieraan zijn wel kosten verbonden. De zorgaanbieder moet zich houden aan de uitspraak van de geschilleninstantie.

Meer informatie over de klachtenregeling vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Klachtenfunctionaris

Onze klachtenfunctionaris kan je op onpartijdige wijze informatie geven, voor je bemiddelen, desgewenst wederom een gesprek met de betrokken behandelaar regelen en je helpen om een goede oplossing te vinden. Met bemiddeling proberen we het contact tussen jou en de zorgverlener te herstellen of alsnog binnen de praktijk een oplossing te vinden, in goed overleg. De klachtenfunctionaris zal alleen actie ondernemen als je dat wilt. Ook kan de klachtenfunctionaris verbetermogelijkheden in de organisatie signaleren, zodat we passende maatregelen kunnen nemen.

Contact

Je kunt op verschillende manieren met de klachtenfunctionaris in contact komen

  • Via mail: nicole@kliniekdemeern.com
  • Of door een brief te sturen naar: Kliniek de Meern afd. orthodontie  t.a.v. Klachtenfunctionaris, Leidse Rijn 25 3454 PZ De Meern