info@kliniekdemeern.com

TARIEVEN

De tarieven zijn vastgesteld door de overheid. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft een tarievenlijst voor orthodontie behandelingen opgesteld. Deze lijst is voor iedere orthodontist hetzelfde en is geldig vanaf 1 januari 2024. 

Aangezien het moeilijk is om inzicht te krijgen welke behandelingen en prestatiecodes relevant zijn, krijgt u voor aanvang van de uiteindelijke behandeling een begroting met de voor u relevante prestatiecodes en de daarbij horende kosten.

De meeste orthodontie behandelingen worden niet vergoed door de basisverzekering. Alleen bij zeer ernstige gebitsafwijkingen wordt een behandeling vergoed door de basisverzekering. Er zijn wel aanvullende verzekeringen die orthodontie vergoeden.

De kosten voor een gemiddelde orthodontie behandeling liggen meestal tussen de €2000,- á €4500,-. Deze kosten worden vaak voor een groot gedeelte vergoed door uw aanvullende verzekering.  Zorgverzekeraars vergoeden orthodontie behandelingen in hun aanvullende verzekeringen echter zeer verschillend. Sommige verzekeraars hanteren bepaalde vergoedingenlijsten die zeer ondoorzichtig zijn en meestal maar beperkt vergoeden. Dit kan betekenen dat wanneer de kosten van een orthodontie behandeling hoger uitkomen dan de maximale vergoeding, u als patiënt het verschil moet bijbetalen. Kijk dus goed naar de vergoeding voor tandheelkundige- en orthodontie in uw verzekeringsvoorwaarden.

Klik hier voor een overzicht van de vergoedingen door zorgverzekeraars in 2024.

Klik hier voor een overzicht van Independer waarin je kunt zien hoeveel een verzekeraar vergoedt en of er sprake is van directe acceptatie of niet.

De duur van een orthodontie behandeling is afhankelijk van vele factoren zoals groei en ontwikkeling van het gelaat, de gebitsontwikkeling en de medewerking van de patiënt en kan daarom niet met zekerheid worden voorspeld. Een gemiddelde behandeling heeft een actieve behandelingsperiode nodig van ongeveer 2 tot 3 jaar.